top of page
4k_nordvard (00000).jpg

senkingen av M/S Nordvard i 1944

Her er M/S Nordvard og havneområdet rekonstruert i 3D slik det kan ha sett ut rett før midnatt 28. desember 1944.

I samarbeid med Hjemmefrontens Venner arbeider PQX Media med en dokumentarisk fremstilling av angrepet på skipet M/S Nordvard i Moss under 2. verdenskrig. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus støtter prosjektet økonomisk. Den primære målgruppen for produksjonen er dagens ungdom.

 

Det vil lages en film og flere VR-baserte produkter. Senkingen av skipet M/S Nordvard i Moss havn i 1944 regnes som den mest dramatiske hendelsen i Moss i nyere tid.

 

Skipet ble truffet av bomber fra engelske fly, og mange tyske soldater omkom i det iskalde og brennende vannet i havna. Mange lokale frivillige hjelpemannskaper bidro i redningsaksjonen etter bombetoktet. 28. desember 2019 er det 75 år siden bombeangrepet ble utført.

Egil Henriksen (93)

Egil Henriksen var med i Det sivile luftvern under krigen. Her forteller om natten da M/S Nordvard ble bombet.

Rett før midnatt 28. desember 1944 kom en gruppe Avro Lancaster  bombefly over Moss for å bombe skip som lå i havna eller i Mossesundet. På dette tidspunktet var det tre forskjellige skip som lå i Mossesundet nord for kanalbrua.

 

Først kom ett (eller flere) fly lavt over Mosssesundet som hadde som oppgave å markere bombemålene med Target Indicators (TI). Dette var flytende små flåter som ble kastet ut,  som ble antent når de traff vannet. Disse ble sluppet over det som skulle være bombemål for resten av flyene (et 20-talls fly) som kom over sundet i 2 - 3000 meters høyde. På instruksjon fra Master Bomber ble det sluppet bomber fra denne høyden på de ulike målene.

Her kan du se en testversjon av en av scenene i filmen.

Deltagere i prosjektet er blant annet:

 • Finn Saugestad
  Hjemmefrontens Venner
   

 • Kjetil Palmquist

 • PQX Media
   

 • Gunnar Gammelsrød

 • Stig Terje Palmquist

 • Haakon Hattevig

 • Terje Holm

 • Tommy Lund

 • Gunnar Walther Richter Johansen

 • Åsmund Svendsen

 • Andre van Ingelgem

 • Petter Schmedling

Prosjektet støttes økonomisk av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Forsversdepartementet.

Nordvard_back.jpg

Engelske Lancaster Avro bombefly kom inn over Moss havn rett før midnatt 28. desember 1944. De første flyene kom i lav høyde for å slippe TI (Target Indicators) på de målene de skulle bombe. Dette var mindre flåter som begynte å brenne når de kom i kontakt med vann. Filmen over viser hvordan dette kan ha skjedd.

Alle tre skipene ble skadet i angrepet. Verst gikk det utover M/S Nordvard som lå for anker rett utenfor Moss Aktiemøller. Hun ble trolig truffet i ett av bomberommene med en voldsom eksplosjon som resultat. Båten gikk ned etter kort tid, ca 240 meter øst for der mosseelva renner ut. I dag ligger båten på 30-40 meters dyp, lastet med ammunisjon til tyske ubåter. Båten er tidligere tømt for olje og drivstoff.

Etter ulykken pågikk en redningsaksjon utført av Det sivile luftvern på Sundbryggene. Her ble skadde og omkommende tyske soldater og mannskap tatt hånd om.

Dokumentarfilmen vil også fokusere på den innsatsviljen norske og engelske soldater viste for å kjempe for fred - samt hvordan sivilbefolkningen i Moss opplevde dette angrepet, og de mange tilfellene der flyalarmen gikk og de måtte søke tilflukt i redsel for å bli bombet.

Premiere på filmen er 28. desember 2019 kl. 23.45 - nøyaktig 75 år etter hendelsen.

Sundbryggene

På Sundbryggene, rett sør for Verket, ble det denne natten gjennomført en større redningsaksjon for å berge i land skadde og omkomne tyske soldater og mannskap fra båten.

Dette ble blant annet gjennomført av Det sivile luftvern. Bildene viser en rekonstruksjon i 3D av området der redningsaksjonen ble utført, samt et bilde fra 2. etasje i huset til høyre, med utsikt over havna.

sundstredet_gaardsplass_ps.png
untitled3_bw.png

Kommentarer eller spørsmål om prosjektet kan rettes til Finn Saugestad i Hjemmefronens Venner eller Kjetil Palmquist i PQX Media.

livingroom3_2k_ps.png
bottom of page