top of page

minner fra krigen


For å ta vare på dagligdagse minner fra 2. verdenskrig arbeider PQX Media med å planlegge et prosjekt der målsettingen er å intervjue mennesker som opplevde krigen i Norge. Målet er å gjennomføre videointervjuer med inntil 100 kvinner og menn fra ulike steder i Norge.

Sentrale temaer for samtalene er:

 

1. Hvor var du, og hva gjorde du, ved krigsutbruddet 9. april 1940.

2. Hvor var du, og hva gjorde du, ved frigjøringen i 1945.

3. Hva gjorde krigen med deg?

4. Hvilke råd har du å gi til de oppvoksende generasjoner?

På denne siden vil det legges ut noen eksempler på interjuformer - som vi ønsker tilbekemeldinger på.

bottom of page