top of page

kvinner under krigen

Tidsvitneprosjekt 2:

Kvinnenes ukjente motstandskamp
under 2.verdenskrig.


Hjemmefrontens hjemmefront – et utvalg norske kvinner i krigen.

 

Forberedt 5-6 intervjuer med hovedsakelig damer fra 92 til 104år; Under arbeid:

Alle kvikke og husker godt fra krigen. Alle har forberedt stikkordlister med hovedpunkter e.a. også med familiemedlemmer (sønner/døtre).

Måtte pt. legges på is pga korona (risikogruppe!). Dette er også materiale til kvinneboken (Fange-skipet Donau lå i Helgeroa-fjorden mm)

bottom of page