top of page

Internet Of Things

Internet of Things (IoT) er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikkprogramvaresensoreraktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. Kombinert med 360-video, VR og luftfotografering er mulighetene nesten ubegrensede.

bottom of page