top of page

Intervju med milorg-mann fra larvik

Tidsvitneprosjekt 1

Jan Høeg (født 1923) fra Larvik forteller her om sine opplevelser som motstandsmann under 2. verdenskrig. Han forteller blant annet om illegale aviser, sabotasjehandlinger i Larvik, livet på skauen - og tiden etter krigen.

Intervuet med Jan Høeg (97) er filmet, men det gjestår redigering for å gjøre dette best mulig tilgjengelig for målgruppen.

bottom of page