top of page

vr-teknologi

Virtuell virkelighet (VR), er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. De fleste «miljøene» med kunstig virkelighet omfatter både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom VR-briller. Vi har teknologien og erfaringen til å sette opp løsninger for deg.

På oppdrag fra kunder utvikler vi skreddersydde VR-løsninger for ulike platformer. 

bottom of page