top of page

360 video

Vi har spesialbygde rigger og avanserte kameraer for sfæriske fotoopptak og film, også kalt 360-video. YouTube og stadig flere sosiale medier har støtte for visning av dette. Det gir deg muligheten til å levere nye og spektakulære audiovisuelle opplevelser til målgruppen. Ta kontakt med oss for en demo og presentasjon av mulighetene.

bottom of page